01.DẪN NHẬP VÀO THÁNH CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

★Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường chia sẽ lý do vì sao Cha Giám Quản Giáo Phận Vĩnh Long dùng quyền lực Phạt Vạ Tuyệt Thông Tiền Kết Cha. Cha trích dẫn lời Chúa để khẳng định chân lý của Chúa cho mọi người là : ĂN CÂY CỎ – BUÔNG BỎ – CHO KHÔNG!

Add Comment