03. THÁNH CHỈ HAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Phần 1)

NỘI DUNG CÓ 2 PHẦN :
I. HỦY DIỆT VŨ TRỤ
– Vì con người tội lỗi nên Chúa cho cơn lụt đại hồng thủy đến để tiêu diệt mọi xác phạm có sinh khí sống trên mắt đất.
– Ông Nô-ê là người công chính trước mặt Chúa ở thời đại đó nên ông được cứu.
– Chúa bảo ông Nô-ê đóng một chiếc tàu lớn để Ông Nô-ê, con cháu Nô-ê, và các loài vật đi theo ông được cứu vượt qua cơn đại hồng thủy này.
II. GIAO ƯỚC VỚI LOÀI NGƯỜI
– Sau khi cơn lụt đại hồng thủy tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí sống trên mặt đất thì Chúa giao ước với ông Nô-ê, con cháu Nô-e và các loài vật đi theo ông là Chúa không hủy diệt địa cầu nữa.
– Chúa đã gác cây cung của Chúa lên mây, khi mây đen kéo đến và mưa trên mặt đất, Chúa sẽ thấy cây cung của Chúa xuất hiện trên mây khi đó Chúa sẽ nhớ lời giao ước đó.
– Tuy nhiên để không bị hủy diệt thì bù lại Chúa bắt mỗi con người phải đền nợ máu của mình do ăn sai thức ăn và do sống sai thánh chỉ của Chúa.

————–
THÁNH CHỈ HAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Phần 1) :
HỦY DIỆT VŨ TRỤ – GIAO ƯỚC VỚI LOÀI NGƯỜI | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Add Comment