04. Ông Lái Đò – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “ÔNG LÁI ĐÒ” (KỶ NIỆM 3 NĂM LCTX 29.06.2013)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 30.06.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment