TỔNG HỢP 49 BÀI GIẢNG LCTX (2013-2014)

Tổng hợp 49 bài giảng Kính Lòng Chúa Thương Xót của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường (2013-2014) tại Nhà Thờ Thành Thới – Giáo Phận Vĩnh Long.

Add Comment