02. CÁNH VẠC BAY – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “CÁNH VẠC BAY”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 15.06.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/02.%20CANH%20VAC%20BAY%20(15.06.2013,%20Lc%207,36-50).MP3″]

Add Comment